Voorstelling

BE-FLORIST is de enige beroepsvereniging die de specifieke sector van de professionele bloemisten vertegenwoordigt.

De Unie van de Floristen van België (UFB) werd opgericht in 1923 en behartigt dus reeds 100 jaar de belangen van alle beroepsfloristen. Vanaf 1973 werd door het Belgisch Hof toelating verleend om het predicaat "Koninklijk" aan de officiële benaming toe te voegen. Ondanks de respectabele leeftijd van onze vereniging blijven onze doelstellingen erg actueel. Niettemin wilde de beroepsvereniging met een nieuw elan de toekomst tegemoet gaan. Vanaf september 2023 werd KUFB omgevormd tot BE-FLORIST. 

BE-FLORIST is als beroepsvereniging niet politiek gebonden en werkt autonoom zonder overheidssubsidies. De subsidies van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) of van L'Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (Apaq-W) zijn enkel bestemd voor promotionele acties in een strikt samenwerkingsverband. De beroepsunie werkt dus in hoofdzaak op lidmaatschapsbijdragen.

Doelstelling

De leden in de toekomst nog méér ondersteuning bieden blijft één van de prioriteiten.

BE-FLORIST wenst een waardevolle partner te zijn voor haar leden. Onze missie is om de commerciële activiteiten van onze leden te laten floreren.

 • Ondersteuning: 
  • Ondersteuning op gebied van wetgeving, marketing, verkoop en vaktechniek.
  • Ondersteuning bij de zoektocht naar personeel en stagiairs.
 • Netwerken:
  • Toegang tot netwerk van floristen, leveranciers, freelancers en kwekers in binnen- en buitenland.
 • Kennisdeling: 
  • Organisatie van evenementen waarin kennis gedeeld wordt over de nieuwste trends in de bloemensector.
  • Opleidingen en workshops organiseren en ondersteunen.
  • Organisatie van Belgisch kampioenschap pro/junior.
 • Vertegenwoordiging: 
  • Vertegenwoordiging van belangen van de floristen bij de overheid en andere organisaties.
 • Ledenvoordelen:
  • Voordelige groepscontracten.
  • Cadeau cheques van partners.
  • Tweewekelijkse nieuwsbrief.
  • Deelname aan evenementen.
  • Deelname aan het Belgisch kampioenschap bloemschikken ( junioren/pro).
  • Overlegmomenten.

Visie

BE-FLORIST is met een vernieuwde dynamiek klaar voor de toekomst van de floristensector.

De dynamiek binnen de federatie van floristen is nu meer dan ooit levendig en veranderlijk. De federatie bestaat uit verschillende leden, elk met hun eigen specialisatie en expertise. Dit zorgt voor een rijke diversiteit aan kennis en ervaring, die de federatie in staat stelt om een breed scala aan diensten aan te bieden aan haar leden. 

De federatie is ook sterk betrokken bij de verdere ontwikkeling van de bloemensector. Wij werken samen met verschillende leveranciers, kwekers en andere organisaties om de bloemensector te promoten en te ontwikkelen. De federatie organiseert eveneens verschillende evenementen en activiteiten voor haar leden, om hen te helpen om te netwerken, kennis te delen en te leren over de nieuwste trends in de bloemensector. 

Dit alles is niet mogelijk zonder de volwaardige steun en input van de floristen. Hoe talrijker we zijn, hoe meer zeggingskracht we bekomen tijdens onderhandelingen. Dit heeft een zeer belangrijke rol gespeeld tijdens de onderhandelingen tijdens de Covid periode. Jullie lidmaatschap geeft ons de kracht om verder te werken. Het is namelijk voor jullie dat we de beste werkomstandigheden negotiëren. 

De komende jaren staan er nog aanzienlijke veranderingen binnen onze sector op de agenda. We houden jullie daarvan op de hoogte via onze nieuwsbrieven. Abonneer je hier zeker op zodanig dat je als eerste op de hoogte bent van de nieuwe regels binnen onze sector.